Developed by JoomVision.com

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center

Ecotourism & Tourism Information Center Ecotourism & Tourism Information Center
Developed by JoomVision.com

CIS COUNCIL OF INTERNATIONAL STUDIES

PDFPrintE-mail

71175_351844797075_824873_n_jvlastnews_thumb

Մեր Մասին

E-mailPrintPDF

«Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-Council of International Studies (CIS)

 

«Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը 2007 թվականից ՀՀ-ում գործող կրթական տեղեկատվական ցանց է, որի միջոցով կարելի է կապ հաստատել աշխարհի ցանկացած երկրում գոյություն ունեցող կրթական կազմակերպությունների հետ`այնտեղ սովորելու, ուսումը շարունակելու, վերապատրաստվելու նպատակով: «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը նաև տեղեկատվական ցանց է նրանց համար, ովքեր նպատակ ունեն կարճաժամկետ կամ երկարաժամկեն աշխատանքային պրակտիկա անցնել որևէ երկրում: «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ի միջոցով կարելի է ծանոթանալ այնպիսի ծրագրերի ինչպիսք են`

 • Կարճաժամկետ գարնանային/ամառային/աշնանային/ձմեռային ճամբարներ
 • Կարճաժամկետ/երկարաժամկետ լեզվի ծրագրեր բոլոր երկրներում
 • Կարճաժամկետ/երկարաժամկետ մասնագիտական վերապատրաստման կուրսեր
 • Բակալավրի/մագիստրատուրայի նախապատրաստական ծրագրեր (0 կուրս)
 • Բակալավր
 • Մագիստրատուրա
 • Ասպիրանտուրա
 • Աշխատայքային պրակտիկա

Խորհուրդը անմիջական կապի մեջ է գտնվում աշխարհի գրեթե բոլոր կրթական կազմակերպությունների հետ և նրանց մեծ մասի ներկայացուցչական մասն է կազմում ՀՀ-ում:

Խորհրդի աշխատանքային ոլորտը բաժանվում է /////  մասերի

 • Կապ միջազգային կրթական կազմակերպությունների հետ
 • Կրթական ծրագրերի տեղեկատվություն
 • Կրթաթոշակային ֆոնդերի լուսաբանում
 • Աշխատանքային զբաղվածության ուսումնասիրություն
 • Ծրագրերի մասնակցության փաստաթղթային ձևակերպումներ

 

ü  Կապ միջազգային կրթական կազմակերպությունների հետ:

«Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը մշտապես մասնակցում է միջազգային ասպարեզներում կազմակերպվող կրթական կազմակերպությունների հավաք/սեմինար/ժողովներին, որտեղ հիմնականում մասնակիցներն են լինում աշխարհի գրեթե բոլոր կրթական կազմակերպությունների ղեկավարները կամ նրանց ներկայացուցիչները: Նմանատիպ հանդիպումների ընթացքում ներկայացվում են կրթության հետ կապված նորարարությունները, խնդիրները, ուսանողների կողմից պահանջարկ ներկայացնող կրթական ծրագրերը, գալիք կրթական միջոցառումները և այլն:

Նմանատիպ հավաքներում «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը հանդես է գալիս որպես տվյալ կրթական կազմակերպությունների ներկայացուցիչ և ստանձնում է դրանց լուսաբանումը:

 

ü  Կրթական ծրագրերի տեղեկատվություն

Վերոհիշյալ միջոցառումների շրջանակներում «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը պարբերաբար կազմակերպում է տարբեր բնույթների հանդիպում/սեմինար/ժողովներ ուսանողների շրջանում, որտեղ ներկայացվում են այն գործող և գալիք կրթական ծրագրերը, որոնց միջոցով կարելի է բարձրացնել սեփական կրթական աստիճանը կամ գտնել համապատասխան մասնագիտական աշխատենք:

ü  Կրթաթոշակային ֆոնդերի լուսաբանում

Աշխարհում գործող հազարավոր կրթաթոշակային ծրագրերը նախատեսված են օգնելու որոշակի առանձնահատկություններ ունեցող ուսանողներին`իրականացնելու նրանց կրթական ցանկություննեը, իսկ «Միջազգային Կրթական Խորհուրդը» օգնում է ուսանողներին`տեղեկացված լինելու նմանատիպ ֆոնդերի մասին:

 

ü  Աշխատանքային զբաղվածության ուսումնասիրություն

Կրթությունը թեորապես ուսումնասիրելու հետ զուգահեռ մեծ անհրածեշտություն է նաև պրակտիկ աշխատանքային միջավայրում դրա կիրառումը. ուստի «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը օգնում է ուսանողների կրթության հետ զուգահեռ որոշակի ժամանակահատված անվճար/վճարովի աշխատանքային պրակտրկա անցնել աշխարհի առաջատար կազմակերպություններում:

ü  Ծրագրերի մասնակցության փաստաթղթային ձեակերպումներ

Ցանկացած երկրում կրթական ծրագիր ընտրելուց հետո ծրագրի,  ինչպես նաև վիզաների փաստաթղթային ձևակերպման աջակցության կարիգ է առաջանում: Այս խնդիրները լուծելու համար «Միջազգային Կրթական Խորհուրդ»-ը ունի իր հատուկ աշխատակազմը, որը զբաղվում է տվյալ աշխատանքներով:

 

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top